Er smerter psykiske?

Er mine smerter psykiske??

Når jeg giver en biopsykosocial forklaring på smerter til mine patienter/samarbejdspartnere, hvor det er vores hjerner som producerer smerte og ikke vores krop, møder jeg til tider sunde skeptiske ansigter der kigger halvsurt på mig.

Siger du, at jeg tænker mig til mine smerter eller at mine smerter er psykiske??

Crazy

Det er et kritisk moment for om samarbejdet bliver succesfuldt, da de færreste lytter og tager mod information, imens de bliver kaldt tossede. Det har været med varierende succes jeg har reddet mig ud af ovenstående spørgsmål, men jeg synes, at jeg er kommet frem til en god forklaring der både redder mit skind fra en omgang høvl og hjælper patienten til en øget forståelse.

Dette er min forklaring og jeg håber den også giver mening for dig/jer.

Lad os forsimple smerte, således at smerte bliver til ud fra et resultat fra en ligning, hvor alt på 10 eller derover får hjernen til at producere smerte. For nemhedens skyld starter vi med en meget simpel ligning og gør den mere og mere komplekse.

Hvis ikke du er bekendt med den biopsykosociale smertemodel eller gerne vil lære mere omkring smerte anbefaler jeg at læse denne artikel.

Jeg tager udgangspunkt i en patient med mangeårige tilbagevendende rygsmerter. Patienten har været til mange behandlinger og fået mange forklaringer på sine smerter undervejs. Derudover sker der mange uforudsete hændelser i vores liv som kan være med til at påvirke vores smerteoplevelse. Nogle af de parametre vil blive tilføjet i takt med ligningen bliver mere og mere kompliceret.

For at kunne forstå ligningen vil jeg forklare de første to ubekendte som ligningen starter ud med. Vi har i vores krop 72,5 km nerver. Forsimpelt kan man sige at nogle af disse nerver gør vi kan bevæge os og nogle af disse nerver fungerer som et alarmsystem. De nerver som sender faresignaler til vores hjerne til fortolkning kaldes nociceptorer. I vores ligning skal det forstås at jo højere et tal des flere faresignaler bliver der sendt afsted.

Den anden ubekendte er vores viden og erfaringer. Det kan være du har været igennem mange uheld i dit liv eller du har måske været elite sportsaktiv. Det kan også være, du har fået at vide, at det er farligt for dig at bevæge dig eller du skal passe på af den ene eller anden årsag eller på grund af en bestemt diagnose. Jo flere bekymringer, angst, tidligere skader og viden du har omkring din tilstand som gør dig utryg, desto højere et tal vil denne ubekendte have.

Første ligning

N = nociception / faresignaler fra kroppens nervefibre.

V = viden og erfaringer om krop/funktion/diagnose/forståelse af smerter.

X = det samlede antal point.

N + V = X

Patienten bøjer sig forover og oplever smerter i lænden.

N = 3, V = 7.

3 + 7 = 10 = smerteoplevelse i ryggen.

Anden ligning

Vi har nu en patient der udover sin mangeårige tilbagevendende rygsmerter også har depression. Hvorfor vi tilføjer denne depression til ligningen.

D = depression

N + V + D = X

Patienten sidder stille i 20 min og ser fjernsyn.

N = 1, V = 7, D = 2.

1 + 7 + 2 = 10 = smerter

Tredje ligning

Udover ovenstående informationer har vores patient nu også stress fra de mange frustrerende tanker som patienter med længerevarende smerter og depression ofte fortæller om.

S = stress

Vores ligning ser nu således ud N + V + D + S = X
Patienten modtager et brev fra Jobcentreret med information om sygedagpengeophør.

N = 0, V = 7, D = 2, S = 5.

0 + 7 + 2 + 5 = 14 = smerter

Jeg kunne blive ved med at gøre ligningen mere og mere kompleks og det ville faktisk være et ret godt billede af, hvordan smerter i princippet fungerer. Det er nemlig utrolig komplekst og vores ligninger er individuelle og baseret på vores erfaringer, viden, sociale omstændigheder osv. osv. Alt betyder noget, men hvor meget ved vi ikke. Andre og ofte meget betydningsfulde faktorer som angst for bevægelse, katastrofetankegang og søvn kunne jeg også have valgt at lægge fokus på eller medinddraget dem kan du selv tilføje i din ligning hvis du tror de er relevante for dig eller din patient.

Ovenstående ligninger er eksempler på, hvordan jeg prøver at forklare at smerter ikke er ”psykiske”, men en del af den virkelighed som vores hjerne opererer ud fra. Med en smertevidenskabelig undervisning lærer jeg mine patienter, at deres krop heler af sig selv, at de utal af diagnoser de kan få, ses hos helt almindelige symptomfri mennesker og ikke i sig selv er farlige. At vi alle er en smule skæve, har assymmetrier, muskelstyrke forskel fra muskel til muskel og forside og bagside, at det ene ben ofte er lidt længere end det andet osv. osv. Denne viden ændrer på de ovenstående ligninger og helt simpelt gør det muligt, at leve et liv uden smerter. Man kan sige at man ændrer V’ets værdi til eksempelvis 2 og på den måde skal der mere stimuli til fra de andre faktorer før man oplever smerte.

Man er altså ikke tosset og der er ikke noget psykisk galt med en, fordi der er fejl i ligningen!

crazy 2

Denne forståelse og meget mere underviser jeg sundhedsfagligt personale i. Hvis man derfor arbejder med menneske i smerte og kunne tænke sig at udvide sin behandlingstilgang til at inkludere denne viden og kommunikation i sin dagligdag er man meget velkommen til at mig på simon@smertevidenskab.dk og man kan søge mere viden på smertevidenskab.dk.

Har man spørgsmål til artiklen eller omkring smertevidenskab eller egne smerter kan disse stilles på www.facebook.com/smertevidenskab hvor vi efter bedste evne vil prøve at besvare disse.

Hvis du har smerter og gerne vil være smertefri kan du se nærmere på denne workshop.

Simon Kirkegaard

Evidensbaseret fysioterapeut

Leave a Reply