Forældet sundhedssystem koster skattekroner

Forældet sundhedssystem svigter borgerne og spilder skattekroner.

Et slidt og gammeldags sundhedssystem er skyld i, at vores skattekroner bliver brugt forkert. I stedet for at man kan gå direkte til fysioterapeut, skal man altid forbi sin egen læge og i nogle tilfælde speciallæge. Og det koster tid og penge.

Marianne Hansen(1) fik for næsten 6 år siden smerter i brystkassen. Hun havde efterfølgende svært ved at sove og bevæge sig normalt. De næste fem år var et sandt helvede for Marianne. Hun blev kastet rundt fra den ene specialist til den anden. Udover at have kostet sundhedssystemet en masse penge til undersøgelse blev Marianne raskmeldt fra sygedagpenge med diagnoserne borderline og psykosomatiske smerter. Efter hun blev tvunget raskmeldt på grund af lægernes diagnose fik hun en behandling hos en fysioterapeut, og hun sov for første gang i 5 år 9 timer i træk. I dag er hun smertefri. Marianne føler sig i dag meget forulempet over at have været mistænkeliggjort og at hun skulle retfærdiggøre sine smerter. Der er i dag hverken tegn på borderline eller psykosomatiske smerter.

Hver dag modtager private lægeklinikker og hospitaler folk med smerter i kroppen som Marianne Hansen. Det kan f. eks. dreje sig om smerter i knæ, hofter, lænd, nakke, skuldre og hovedpine. Patienterne kontakter deres læge for at blive behandlet. Det har nemlig lært at det er her at man skal henvende sig. Men den fremgangsmåde er forældet. Det er nemlig langt mere effektivt hvis borgeren med smerter i kroppen henvender sig direkte til fysioterapeut. Det viser en ny undersøgelse fra Univeristy health System(2). Undersøgelsen sammenlignede 308 patienter som fik fysioterapi samme dag eller inden for de 3 første dage med 1451 patienter som blev behandlet af læge og deres normale fremgangsmetode. De patienter som modtog fysioterapi som første intervention havde et gennemsnit af 8 behandlinger sammenlignet med 14 behandlinger. Derudover havde de færre røntgen og 50 % mindre sandsynligt at de fik foretaget MR og CT-scanninger.

For mig er dette studie overhovedet ikke overraskende. Jeg er selvfølgelig farvet af at have en baggrund som fysioterapeut, og dette læserbrev vil derfor også bære præg deraf. Jeg har længe ment at fysioterapeuter skulle være første behandlingsintervention, når det kommer til smerter relateret til knogler og muskler. Jeg mener, det er vores faggruppe, som er eksperter på området. Hvis man ændrede systemet, så man ikke længere først skal have en henvisning fra egen læge for at modtage tilskud fra sygesikringen, ville man aflaste de overbebyrdede læger. Derved vil man nedsætte ventetiden hos lægen og spare de penge som det koster sygesikringen hver gang man besøger sin læge for at få en henvisning. Der vil også igangsættes hurtig og relevant behandling, hvilket vil forkorte sygeperioden og spare både patienten og deres eventuelle arbejdsgiver for tid og penge. Jeg har arbejdet i det landsdækkende projekt TTA (tilbage til arbejde) i næsten 3 år som gik ud på at give en hurtig og tværfaglig intervention til de sygemeldte. Dette projekt viste I København en klar reducering af antallet af sygedage for såvel fysiske som psykiske lidelser. Også i dette projekt mener jeg det afspejles at der ved hurtigere og anden intervention/behandling end vores normale procedurer er fordelagtig både for individet men også samfundsøkonomisk.

Skrevet af fysioterapeut Simon Kirkegaard

(1) Opdigtet navn men jeg har patientens rigtige navn og informationer.

(2) https://www.universityhealthsystem.com/our-news/press-releases/1482-walk-in-physical-therapy-leads-to-fewer-tests-lower-costs-study-finds-

Leave a Reply